Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

lace, Statement Necklace Lace Necklace Statement Jewelry Bib Necklace One of a Kind Necklace Unique Necklace Unique Gift Lace Top/FIORDI

$38.00

Loading

In stock

Handmade

Description

A epuugorgeous epuubib epuunecklace epuuto epuuturn epuuyour epuueveryday epuuclothes epuuinto epuuan epuuelegant epuustatement. epuuYou epuucan epuuwear epuuit epuuday epuuor epuunight, epuuwith epuut-shirts, epuushirts, epuudresses epuueven epuusweaters. epuuMade epuuof epuuvenise epuulace epuuand epuumetal epuuchains epuuand epuulobster.*DO epuuYOU epuuOFFER epuuDISCOUNTS?*Current epuusales epuuare epuulisted epuubelow;30% epuudiscount epuuon epuumost epuuof epuuthe epuuitems.50% epuudiscount epuuon epuuSALE epuuitems.50% epuudiscount epuufor epuu10 epuuitems. epuu epuu*WHEN epuuWILL epuuI epuuRECEIVE epuuMY epuuORDER?*Usually epuuwithin epuuthe epuusame epuuweek. epuuPlease epuugive epuume epuuyour epuuPHONE epuuNUMBER epuufor epuuthe epuubest epuuexperience. epuuProcessing epuutime epuuis epuu1-3 epuubusiness epuudays. epuuBut epuuyou epuucan epuucontact epuume epuuif epuuyou epuuneed epuuit epuuat epuuthe epuusoonest epuutime epuupossible, epuuI'll epuudo epuumy epuubest epuuto epuuship epuuon epuuthe epuusame epuuday.Orders epuuwill epuube epuushipped epuuwith epuuUPS, epuuTNT epuuor epuuFEDEX. epuuEstimated epuushipping epuutimes epuuare;2-3 epuubusiness epuuDAYS epuufor epuuthe epuuUSA epuuand epuuCanada,1 epuubusiness epuuDAY epuufor epuuthe epuuEU,2-4 epuubusiness epuuDAYS epuufor epuuthe epuurest epuuof epuuthe epuuworld.Tracking epuuinformation epuuwill epuube epuusent epuuto epuuyour epuue-mail epuuby epuuETSY.*CAN epuuI epuuSEND epuuMY epuuORDER epuuAS epuuA epuuGIFT?*Yes, epuuyou epuucan. epuuAll epuuorders epuuare epuugift-boxed epuuand epuuthey epuuare epuuready epuuto epuugive epuuas epuua epuugift. epuuPlease epuugive epuume epuuthe epuurecipient's epuuaddress epuuand epuuphone epuunumber epuufor epuuthe epuubest epuuexperience. epuuI epuuhave epuuto epuustate epuuprice epuuon epuuthe epuuinvoice epuubut epuuthere epuuwill epuunot epuube epuuany epuuprice epuulabel epuuon epuuthe epuuitem. epuuIf epuuyou epuuwant epuuto epuuleave epuuher epuua epuunote, epuuplease epuuwrite epuume epuuat epuucheckout.*HOW epuuCAN epuuI epuuRETURN epuuMY epuuORDER?*If epuuyou epuuwant epuuto epuureturn epuuthe epuupackage, epuuplease epuureceive epuuit epuufirst epuuand epuudo epuunot epuureject epuuit. epuuIn epuusuch epuucases, epuushipping epuuback epuucosts epuutoo epuumuch epuutherefore epuuI epuuCANNOT epuuREFUND epuuyou. epuuAnd epuuplease epuucontact epuume epuubefore epuureturning epuuyour epuuorder. epuuNote epuuthat epuuyou'll epuube epuurefunded epuuas epuumuch epuuas epuuthe epuuitem epuucosts.If epuuyour epuuorder epuuarrives epuubroken, epuuI epuuneed epuua epuuproof epuuas epuufollowing: epuuA epuuphoto epuutaken epuuwith epuuthe epuushipping epuupackage epuuwith epuuthe epuuitem epuuin epuuthe epuubox. epuuThe epuuphoto epuuof epuuan epuuitem epuualone epuuis epuunot epuuenough epuuas epuuit epuumight epuube epuubroken epuuafter epuuuse. epuuIf epuuthe epuuproof epuuis epuuacceptable, epuuthe epuuitem epuuwill epuube epuureplaced epuuwith epuua epuunew epuuone. epuuPlease epuudon't epuuask epuufor epuua epuurefund.YOU epuuWILL epuuNOT epuuBE epuuREFUNDED epuuIF epuuYOU epuuREJECT epuuYOUR epuuPACKAGE. epuuBecause epuuit epuuwill epuube epuushipped epuuback epuuto epuume epuuand epuuagain, epuuit epuucosts epuutoo epuumuch epuu(sometimes epuua epuuhigher epuuamount epuuthan epuuyour epuuorder).*HOW epuuCAN epuuI epuuCARE epuuIT epuuBEST?*You epuuwill epuuhave epuularge epuuitems epuufolded epuuand epuuwrapped epuuin epuua epuupackage. epuuYou epuumay epuuneed epuuto epuuiron epuuthe epuulace epuucarefully epuu(use epuumedium epuuheat) epuuwith epuua epuupiece epuuof epuucloth epuutop epuuof epuuit. epuuPlease epuustore epuuthe epuujewelry epuuflat epuuto epuukeep epuuthe epuushape epuubetter. epuuPlease epuunote epuuthat epuuall epuudesigns epuuare epuuvery epuudelicate. epuuDo epuunot epuuforce epuutoo epuumuch epuuwearing epuuthem. epuuYou epuumay epuuask epuufor epuuhelp.**ABOUT epuuEPUU**All epuujewelry epuuproducts epuuare epuuhandmade epuuwith epuulove epuuby epuuEbru epuuCangazi, epuuin epuuIstanbul, epuuTurkey. epuuEach epuupiece epuuis epuupersonally epuudesigned epuuand epuucarefully epuucrafted, epuucreated epuuto epuumake epuuyour epuufriends epuuenvious!Want epuuto epuube epuuthe epuufirst epuuto epuuknow epuuthe epuusales epuuor epuunew epuudesigns? epuuFollow epuuEpuu epuuon epuusocial epuumedia!* epuuInstagram: epuuinstagram.com/epuudesign* epuuFacebook: epuufacebook.com/epuudesign* epuuInstagram: epuuinstagram.com/ebrucangazi epuu(personal)

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading